Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności strony https://ckibmorneta.pl/

 

Wstęp deklaracji

Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela  w Ornecie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w prawie dostępności ma zastosowanie do serwisu https://ckibmorneta.pl/.

Dane teleadresowe jednostki:

Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela  w Ornecie  

Ul. 1 Maja 45

11-130 Orneta

Tel. 55 24-21-039

e-mail : biuro@mdk.orneta.pl

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2016 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 rok

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Używanie alt w elementach img.
  2. Dostępność nazwy linku do obrazów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona www spełnia wymagania w  99,41%.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej – Joanna Wojciechowska. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu 55 24-21-039
e-mail: biuro@mdk.orneta.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury/Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Ułatwienia na stronie https://ckibmorneta.pl/

  1. Wersja kontrastowa
  2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  3. Moduł wyszukiwania
  4. Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
  5. Wyróżnienie odnośników
  6. Działa na urządzeniach mobilnych

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Domu Kultury w Ornecie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby o szczególnych potrzebach. Główną barierą jest brak dostępu na piętro budynku ze względu na jego architekturę. Dostęp do piętra zarówno z zewnątrz jak i w środku jest możliwy wyłącznie schodami. Nie ma możliwości montażu wind lub podnośników. Do użytku dla uczestników o specjalnych potrzebach jest wyłącznie na parter, na którym znajduje się sala widowiskowa oraz sala dydaktyczna. Do swojej dyspozycji maja oni zarówno podjazdy do budynku ,szerokie drzwi, przystosowaną toaletę oraz windę na scenę. Przy Miejskim Domu Kultury w Ornecie  jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku został umieszczony dzwonek, dzięki czemu do osoby, która nie może samodzielnie dostać się na piętro schodzi pracownik. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Informacja dotycząca   rozkładu pomieszczeń znajduje się na półpiętrze i jest widoczna po wejściu na parter budynku ( nie ma systemu dotykowego ani głosowego). Do budynku Miejskiego Domu Kultury w Ornecie i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny