Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych - informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Miejskiego Domu Kultury  im. Franciszka Chruściela w Ornecie Kultury z siedzibą, ul. 1 Maja 45, 11-130 Orneta,
  2. Celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest realizacja zadań publicznych określonych przepisami prawa, rekrutacja, wykonanie umowy, promocja jednostki  i gminy. Podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego, zgoda osoby, której dane są przetwarzane lub zawarta umowa
  3. Odbiorcami Pana(i) danych osobowych są: wyłącznie uprawnione organy publiczne  i podmioty określone w umowach
  4. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  5. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celu przetwarzania, upływu terminu roszczeń lub, zgodnie  z przepisami powszechnie obowiązującymi
  6. ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
  7. ma Pan(i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – uwaga jeżeli nie wejdzie ustawa o ochronie danych osobowych, wskazujemy GIODO z informacją),
  9. podanie Pana(i) danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz jest Pan(i) zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania danych,
  10. Pana(i) dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Macie Państwo prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
Ponadto możecie w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych.
 
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres:

Inspektor Danych Osobowych: Waldemar Hypś

tel. 570449007, e-mail: inspektor@cbi24.pl

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny