Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności 2023

Wstęp deklaracji:

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska. Franciszka Chruściela w Ornecie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w prawie dostępności ma zastosowanie do serwisu http://www.ckibm.pl/ (http://www.ckibm.pl/).

Dane teleadresowe jednostki:

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie

ul. 1 Maja 45, 11-130 Orneta

Tel. 55 24-21-039

e-mail : biuro@mdk.orneta.pl (mailto:biuro@mdk.orneta.pl)

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2016 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023 rok

 

Status strony internetowej pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

- część nagrań wideo nie posiada napisów,

- część multimediów i plików audio nie posiada treści alternatywnych,

- większość multimediów nie posiada audiodeksrypcji,

- część zdjęć nie posiada opisów alternatywnych,

- niektóre nagrania wideo włączają się automatycznie,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- niektóre komunikaty o stanie mogą być niedostępne dla technologii asystujących,

- na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

- nie zastosowano etykiet lub nie są opisane,

- cześć linków jest pusta lub brakuje opisów,

- występują błędy w oznaczeniu języka lub brak oznaczeń.

 

 

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia:

- wersja kontrastowa

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu

- moduł wyszukiwania

- widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych

- wyróżnienie odnośników

- strona działa na urządzeniach nawigacyjnych

 
Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej. 

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona www.ckibmorneta.pl spełnia wymagania w  97.87%

 

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do joanna.wojciechowska@mdk.orneta.pl, adres @ biuro@mdk.orneta.pl, telefon: 55 24-21-039

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające możesz zgłosić to do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTEPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Budynek Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie przy ulicy  1 Maja 45, jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby o szczególnych potrzebach. Główną barierą jest brak dostępu na piętro budynku ze względu na jego architekturę. Dostęp do piętra zarówno z zewnątrz i ze środka budynku jest możliwy wyłącznie schodami. Nie ma możliwości montażu wind lub podnośników. Do użytku dla uczestników o specjalnych potrzebach jest wyłącznie na parter, na którym znajduje się sala widowiskowa oraz sala dydaktyczna. Do swojej dyspozycji są podjazdy do budynku, szerokie drzwi, przystosowana toaletę oraz winda na scenę. Przy Centrum Kultury i Bibliotece Miejskiej w Ornecie im. Franciszka Chruściela w Ornecie jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku został umieszczony dzwonek, dzięki czemu do osoby, która nie może samodzielnie dostać się na piętro schodzi pracownik. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Informacja dotycząca rozkładu pomieszczeń znajduje się na półpiętrze i jest widoczna po wejściu na parter budynku (nie ma systemu dotykowego ani głosowego). Do budynku CKiBM w Ornecie i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do budynku prowadzi wejście główne z podjazdem. Na schodach wewnątrz budynku zamontowane są płytki z wypustkami. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Oddział biblioteczny CKiBM mieści się w Ornecie przy ulicy Mickiewicza 1.  W pobliżu wejścia do budynku nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Chodnik przed wejściem do budynku ma szerokość 220 cm. Do wejścia głównego prowadzą dwustopniowe schody bez poręczy. Schody nie są zabezpieczone barierkami ani nie posiadają podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejściem głównym wchodzi się na korytarz, a następnie na klatkę schodową. Do klatki schodowej wchodzi się przez dwuskrzydłowe drzwi wahadłowe. Biblioteka usytuowana jest na parterze. Po lewej stronie znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych z czytelnią, po prawej stronie oddział dla dzieci z czytelnią i salą komputerową. Biblioteka nie posiada toalety dostosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi do biblioteki są wąskie - 87 cm. Progi oznakowane są ostrzegawczą taśmą nawierzchniową. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Istnieje możliwość wejścia na teren budynku z psem asystującym bez żadnych ograniczeń. W bibliotece jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Filia biblioteczna w Henrykowie mieści się w budynku na parterze. Wejście znajduje się po prawej stronie budynku. W pobliżu wejścia do budynku nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem parkingowym z przeznaczeniem dla osób ze szczególnymi potrzebami.  Do wejścia głównego do budynku prowadzą schody bez podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przedsionek przed wypożyczalnią jest mały i trudno w nim operować wózkiem. Biblioteka nie posiada toalety dostosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami. Progi oznakowane są ostrzegawczą taśmą nawierzchniową. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Istnieje możliwość wejścia na teren budynku z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny